top of page

DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Psikolojik danışma süreci bireyin ihtiyacına yönelik bir yardım sürecidir. Bunun içinde psikolojik danışmada bireyi doğru tanımak ve bireyin özelliklerine göre yaklaşım göstermek önemli bir süreçtir. Bu süreci en doğru şekilde yürütebilmek için psikolojik danışmada çeşitli teknikler kullanılır. Bu teknikler arasında çeşitli test ve envanterler vardır.  Testler, standart kullanılan testler, bireyin kendisini anlattığı, gözleme dayalı ya da değerlendirme testleri olabilir. 

 

Kullanılan değerlendirme testleri;

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV)

WISC-IV, 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır. Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesiyle birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakla birlikte üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır. Diğer yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere yönelik uygun destek programlarının vakit kaybetmeden hazırlanması sağlanabilmektedir.

 • DENVER Gelişimsel Tarama Testi

0-6 yaş arasında yer alan çocuklara ve bebeklere uygulanan gelişim tarama testidir. Ölçtüğü beceriler; çocuk ve bebeklerde ince motor ve kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım  becerileridir. Denver II testi çocuğun belli alanlarda, kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenilirliliği olan bir testtir.

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ​

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan çok kapsamlı bir kişilik testidir.  16 yaşından büyük herkese uygulanabilir.  MMPI uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, test uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.  MMPI testi ile bireylerin aile problemleri, öfke ve kaygı sorunları, işle ilgili sorunlar, insanlar arası iletişimde yaşanan sorunlar, özgüven, anti sosyal özellikler ve sağlıkla ilgili endişeler, düşünce tarzı gibi psikolojik özellikleri değerlendirilebilmektedir.

 • Frostig Görsel Gelişimsel Algı

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki uyaranlarla ilişkilendirerek yorumlama yeteneğidir. Frostig Görsel Gelişimsel Algı testi görsel algıyla ilgili sorunların erken dönemde tespit edilmesini ve uygun akademik programı tercih edilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu testle birlikte görsel algı; el-göz koordinasyonu, şekil-zemin algısı, algılama sabitliği, mekanla konumun algılanması, mekan ilişkilerinin algılanması alanlarında incelenebilir.

 • Gessel Gelişim

3-10 yaş arasına uygulanan Gessel Gelişim Testi, bir çeşit performans değerlendirme testidir. Çocuklarda ince ve kaba motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu ölçer.

 

 • Peabody Resim-Kelime Testi

2,5- 18 yaş arasına uygulanan bu test dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılır.

 

 • AGTE

0-6 yaş arası çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir.

 

 • Bender Gestalt

5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanan Bender Gestalt Testi görsel motor işlevini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Zeka geriliği, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalara da ışık tutmaktadır.

 

 • Metropolitan

Okula hazırlanan çocuklarda olması beklenen fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

 • Benton Görsel Bellek

8 yaş üzeri çocuklarda kullanılan görsel belleği değerlendirmede kullanılan bir testtir.

 

 • Porteus Labirent

7- 14 yaş arası çocuklara uygulanan Porteus Labiret testi genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel zeka değerlendirme olarak da yorumlanabilmektedir.

 • CAT

3-10 yaş arası çocuklarda çocuk için önemli yaşam olaylarını yorumlada kullanılan bir testtir. Beslenme problemleri, kardeş kıskançlığı, anne-baba tutumu gibi konulara ışık tutar.

 • Goodenough Bir İnsan Çiz

7-9 yaş arası çocuklara zekayı değerlendirmek için kullanılan bir test türüdür.

bottom of page